บริการ

- ตัด เหล็กแผ่นหนา เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล้า ตามขนาด และปริมาณ ที่ลูกค้าต้องการ
- ตัดเร็ว ส่งไว ภายในไม่เกิน 3 วัน
- รับเปลี่ยน คืน สินค้า กรณีตัดผิดแบบ หรือสเปคที่กำหนด
- เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ มีใบรับรองให้ทุกแผ่น
- ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ
- สามารถนำเหล็กที่สั่งซื้อไปแล้ว กลับเข้ามาตัดเพิ่มเติมใหม่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย